تولی

 

         از عدم مارا فرا خواندند تا آدم شویم

         از بهشت عدن هم راندند تا آدم شویم

 

         بذر این نه آسمان بنشانده در یک مشت خاک

         باز روی خاک بنشاندند تا آدم شویم

 

         خاک را در گردش آوردند دور آفتاب

       گاه این گهواره جنباندند تا آدم شویم

 

         بهر پرواز تخیل گنبدی آراستند

         بر سر ما اختر افشاندند تا آدم شویم

 

         صد رسول و صد ولی الله برانگیختند

         صد صُحُف از آسمان خواندند تا آدم شویم

 

         مادران بر خاک خاموش  خون دل بگریستند

         با تولی زنده گرداندند تا آدم شویم.

 

 

                            ТАВАЛЛО

 

,Аз адам моро фаро хонданд, то Одам шавем

.Аз биҳишти адн ҳам ронданд, то Одам шавем 

,Базри ин нӯҳ осмон биншонда дар як мушт хок

.Боз рӯйи хок биншонданд, то Одам шавем 

,Хокро дар гардиш оварданд даври офтоб

.Гоҳ ин гаҳвора ҷунбонданд, то Одам шавем 

,Баҳри парвози тахайюл гунбаде оростанд

.Бар сари мо ахтар афшонданд, то Одам шавем 

,Сад расулу сад валиюллоҳ барангехтанд

.Сад суҳуф аз осмон хонданд, то Одам шавем 

,Модарон бар хоки хомуш хуни дил бигристанд

.Бо тавалло зинда гардонданд, то Одам шавем

  
نویسنده : رستم وهاب ; ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٤
تگ ها :